do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wraz z początkiem 2017 roku Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dostępny jest przez całą dobę. Zmiane uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Pogotowie oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie.

Szczegółowe informacje o działalności oraz formach wsparcia dostępne są na stronach internetowych Pogotowia: www.niebieskalinia.info oraz www.niebieskalinia.org

 

Osoba udostępniająca informację: Marianna Czarncka - Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Nowe Miasto, luty 2017

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service