do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miasto i Gmina Nowe Miasto

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto informuje, iż pozyskano dofinansowanie na realizację zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024”.

Celem programu jest ograniczenie bezdomności zwierząt poprzez wdrożenie zabiegów sterylizacji/ kastracji psów oraz kotów.

 

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie zwierząt, które zostały zgłoszone do zabiegów w ogólnopolskiej bazie danych zwierząt oznakowanych. Zwierzęta które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzonego zabiegu będą miały wszczepiony „mikroczip”.

 

Miasto i Gmina Nowe Miasto pokrywa 100% kosztów sterylizacji /kastracji/elektronicznego znakowania (czipowania) psa/kota. Wnioski dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto. O kwalifikacji zwierząt do zabiegu decydować będzie kolejność składania wniosków. Kwota przeznaczona na realizację programu 24 000,00 zł, w tym wkład Miasta i Gminy Nowe Miasto 12 000,00 zł.

 

Zabiegi wykonywane będą w Gabinecie Weterynaryjnym „Rosvet” lek. Wet. Adam Rosłoński, ul. Piłsudskiego 7, 05-190 Nasielsk.

 

Akcja trwa od 03 czerwca 2024 r. do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, pokój nr 15, tel. (23) 661 49 35.

 

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service