do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Już po raz kolejny ZUS oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizują Dzień Seniora. W całym kraju, pod hasłem „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”, odbędą się różne wydarzenia dla osób starszych. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów ZUS i specjalistów z innych instytucji. Wszystkie wydarzenia są otwarte, a udział w nich – bezpłatny.
Fundacja ADRA Polska w partnerstwie z organizacją CARE otworzyła w Warszawie Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców. Placówka oferuje osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie bezpłatną pomoc informacyjną i prawną, wsparcie doradcy zawodowego i psychologa, lekcje języka polskiego oraz opiekę nad dziećmi. Wszystkie zajęcia są bezpłatne. Dodatkowe informacje: tel. 535 575 157, 500 406 890.
Rolniku, przypominamy, że w dniu 31 października 2022 r. mija termin potwierdzenia profilu zaufanego, który jest niezbędny do złożenia wniosku w celu uzyskania pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 roku w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.
Rolniku, złóż wniosek! Pomoc dla rodzin 5-10 tysięcy.
Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie i dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego zaplanowano, że paszporty bydła posłużą dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZPlus.
"PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2023"
Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowe Miasto ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2023
Dotyczy realizacji planu działania priorytetowego na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto, 15 lutego 2023
w momencie wpisywania się do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.
Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w jubileuszowym Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowe Miasto z dnia 07 marca 2023 roku o naborze wniosków o udzielanie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto.
Główny Inspektorat Ochrony roślin i Nasiennictwa informuje, że z dniem 4 maja br. zostaje przywrócony obowiązek posiadania ważnych zaświadczeń o ukończeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz obowiązek badania sprzętu do stosowania środków ochrony roślin.
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju zostaną przeprowadzone istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne wśród wylosowanych gospodarstw rolnych. Tylko w ciągu pierwszych dwóch tygodni będzie można przekazać wymagane informacje przez Internet.
Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całego kraju odbywają się istotne dla polskiego rolnictwa badania statystyczne. Obowiązek udziału w nich mają wylosowane gospodarstwa rolne. Jeśli rolnik nie wypełnił do 16 czerwca formularza przez Internet, porozmawia teraz osobiście lub telefonicznie z ankieterem.
Do 14 lipca br. można składać wnioski do 24. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego za osiągnięcia w zakresie promocji województwa mazowieckiego w kraju i na świecie w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w dniu 14 lipca 2023 roku stwierdził PRZYDATNOŚĆ wody do kąpieli w kąpielisku Zalew Nowomiejski.
Szanowni Państwo,w trosce o bezpieczeństwo rolników wykonujących obecnie prace polowe, ENERGA-OPERATOR przygotowała specjalny komunikat.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w dniu 18 lipca 2023 roku stwierdził PRZYDATNOŚĆ wody do kąpieli w kąpielisku Zalew Nowomiejski.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zachęca do wzięcia udziału w konkursie "Lider Zmian Funduszy Europejskich 2023"
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku w dniu 02 sierpnia 2023 roku stwierdził PRZYDATNOŚĆ wody do kąpieli w kąpielisku Zalew Nowomiejski.
Termin: 25 czerwca 2023 Godz. 16:00-24:00 Gdzie: teren nad Zalewem Nowomiejskim
24 września 2023 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027
Na Mazowszu po raz pierwszy – witajcie VIII edycję Narodowego Dnia Farmy Mlecznej!
Kiedy: 10 września 2023 Godz. 14:00 Gdzie: Stadion Miejski w Nowym Mieście
Budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności, niosą pomoc potrzebującym z uśmiechem i otwartością – tacy są Wolontariusze z Mazowsza.
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok.
Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w głosowaniu na Kandydatkę/Kandydata - Wolontariuszkę/Wolontariusza w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Płońsku zaprasza na szkolenie w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście, ul. Zielony Rynek 30.
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej” – „Mazowsze dla sportu 2023”.
Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. Świadczenie będzie przysługiwało na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 roku życia.
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service