do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ważna informacja!

Informujemy, że wyczerpały się środki przewidziane na dofinansowanie w 2023 roku przeznaczone na zabiegi sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto 

Kolejna akcja bezpłatnej kastracji i sterylizacji będzie możliwa w przyszłym roku, po przyjęciu nowego Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------

 
 
 
 

 

Finansowanie zabiegów  sterylizacji i kastracji

oraz elektronicznego  znakowania psów i kotów

na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2023 r.

 

W związku z wejściem w życie Uchwały Nr 342/L/2023 Rady Miejskiej w Nowym Mieście z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto w 2023 roku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 4571), Miasto i Gmina Nowe Miasto na podstawie powyższego programu zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców.

Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) przeprowadzane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta i Gminy na 2023 r.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na stałe na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto mogą skorzystać z możliwości wykonania darmowego zabiegu sterylizacji/kastracji  psów  i kotów w ilości maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe  w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Miasto i Gmina Nowe Miasto ma zawartą umowę:

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep  Zoologiczno — Wędkarski, lek wet. Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa 28 c, 09 – 100 Płońsk.

 

Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu. Miasto i Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne  i nie ponosi kosztów  związanych  z ich leczeniem.

 

Warunkiem skorzystania z zabiegu sfinansowanego przez Miasto i Gminę  Nowe Miasto jest:

  1. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia Wniosku o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji i elektroniczne znakowanie (czipowanie)  psa lub kota  w 2023 roku  oraz wypełnienie oświadczenia;
  2. Okazanie dowodu tożsamości;
  3. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, udokumentowane zaświadczeniem.

 

Aby skorzystać, z powyższego sfinansowania wystarczy zgłosić się do  Urzędu Miasta i Gminy Nowe Miasto, Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 15, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie www.ugnowemiasto.pl - zakładka „Zapobieganie bezdomności zwierząt”.

 

Szczególne informacje można  uzyskać  w Urzędzie Miasta i Gminy Nowe Miasto, pokój nr 15 oraz pod nr. telefonu  23 661 49 35.

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto, 09 maja 2023

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service