do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Działając na podstawie art. 4' ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2012 r. poz. 1356) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2012 r. poz.124), Rada Gminy Nowe Miasto dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęła:

  • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Uchwała Nr 203/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 r.
 
 
 
 
  • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok – Uchwała Nr 204/XXXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.
 
 
 
 

 

W biblioteczce Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znajdują się:

Ulotki i broszury do pobrania – bezpłatne o różnorodnej tematyce informacyjno-edukacyjnej z zakresu uzależnień, przemocy, uzależnień behawioralnych (internet, gry komputerowe).

Miesięcznik – Charaktery – magazyn psychologiczny. Pismo jest wydawane w Polsce od 1997 r. To jedyny popularnonaukowy miesięcznik poświęcony psychologii, który popularyzuje wiedzę psychologiczną w sposób zrozumiały dla przeciętnego człowieka.

 

Opracowanie:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – styczeń 2014 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service