do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w porozumieniu z Ministrem Zdrowia uruchomiła projekt informacyjno- edukacyjny pod hasłem ,,Lekarzu, reaguj na przemoc"

 
 
 
 
 
 
 
 

Jest on adresowany do pracowników ochrony zdrowia i ma na celu wzmacnianie ich udziału w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  m.in. poprzez podnoszenie kompetencji dotyczących rozmowy z pacjentem doznającym przemocy, rozpoznawania przemocy, uruchamiania procedury „Niebieskiej Karty” oraz pracy w zespołach interdyscyplinarnych. Przedsięwzięcie wspierają Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz  Komitet Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Naukowej.

Strona internetowa kampanii: www.lekarzureagujnaprzemoc.pl

Kontakt: zespół interdyscyplinarny w Gminie Nowe Miasto: 23/66614955

GKRPA – kwiecień - 2014

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service