do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program ,,Zakup  kontrolowany ”- lokalny monitoring sprzedaży alkoholu nieletnim.

Cel programu :

  • ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej,
  • kontrola punktów sprzedaży alkoholu pod kątem przestrzegania zapisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Art.15, ust 1 i 2),
  • zobrazowanie zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim w środowisku lokalnym (raport końcowy z przeprowadzonych badań terenowych),
  • uświadomienie sprzedawcom alkoholu o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież ,
  • uwzględnienie wyników raportu w realizacji lokalnej polityki przeciwdziałania alkoholizmowi.

Odbiorcami projektu są sprzedawcy napojów alkoholowych na terenie Gminy Nowe Miasto. 31 punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (sklepy, mała gastronomia, lokale).

Program obejmuje etapy :

I etap – badanie dostępności sprzedaży alkoholu osobom nieletnim (badanie terenowe – „tajny klient”),

II etap – podsumowanie badania terenowego, połączonego ze szkoleniem dla sprzedawców,

III etap – raport z przeprowadzonych badań terenowych.

Realizacja projektu ma za zadanie:

  • diagnozę dostępności alkoholu dla nieletnich w środowisku lokalnym,
  • eliminację zjawiska sprzedaży alkoholu nieletnim,
  • podniesienie świadomości sprzedawców o zagrożeniach związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież,
  • utrwalenie prawnych aspektów sprzedaży i podawania alkoholu.

 

Termin realizacji projektu :

II kwartał 2014 r.

 

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service