do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Język migowy

Informacja Wójta Gminy Nowe Miasto dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się.

 
 
 
 

Na podstawie przepisów art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243), Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Nowe Miasto skorzystać z przysługującego im prawa do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

  • informacje dotyczące działalności Urzędu Gminy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bipnowemiasto.pl oraz na stronie internetowej Gminy Nowe Miasto www.ugnowemiasto.pl,
  • komunikowanie się za pomocą faksu (48)23 6614923,
  • korzystanie z poczty elektronicznej pod adresem : info@ugnowemiasto.pl i platformy ePUAP.

Niezależnie od powyższego – Wójt Gminy Nowe Miasto może zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych, będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721 i Nr 171, poz. 1016).

Informujemy, że będziemy korzystali z usług tłumaczy migowych posługujących się polskim językiem migowym i wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.

Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego przynajmniej 3 dni przed planowanym terminem wizyty w urzędzie.

 

Grudzień 2015

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service