do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w celu udzielania pomocy osobom uzależnionym i wsparcia członków ich rodzin, w gminie funkcjonuje punkt konsultacyjny. 

Terapeuta ds. uzależnień, psycholog, socjoterapeuta przyjmuje dwa (2) razy w tygodniu w siedzibie urzędu gminy :

  • środa w godz. 13.00 – 18.00
  • piątek w godz. 13.00 – 17.00

kontakt tel. GOPS  23) 6614955

Podstawowe zadania punktu konsultacyjnego :

  • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego,
  • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
  • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące, uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej),
  • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
  • zadania związane z udzielaniem pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym,
  • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
  • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 CZŁONKOWIE M-GKRPA PRZYJMUJĄ OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

W GODZ. OD 12.00 DO 16.00

tel. (23)6614938

tel. (23)6614955

 

Informację przygotowała:

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service