do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W ramach działania informacyjno – edukacyjnego pod hasłem „Powstrzymaj pijanego kierowcę” Gmina Nowe Miasto, przystępując do Ogólnopolskiej Kampanii nawiązała m. in. współpracę z przedstawicielami lokalnych instytucji działających na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

Tabela : Statystyka dotycząca wykroczeń w Gminie Nowe Miasto popełnionych pod wpływem alkoholu.

Lp.

ZAGADNIENIE

2012

2013

1

Ilość wniosków o ukaranie za wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu

15

17

2

Zakłócenie porządku publicznego pod wpływem alkoholu

3

6

3

Kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu

55

32

4

Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

17

14

5

Podjęcie czynności w stanie nietrzeźwym

1

0

6

Ilość interwencji domowych, sporządzenie Niebieskiej Karty

12

9

7

Ilość osób zatrzymanych do wytrzeźwienia lub odwiezionych do miejsca zamieszkania

21

26

8

Ilość nieletnich pod wpływem alkoholu wobec których przeprowadzono interwencję

6

2

9

Ilość praw jazdy zatrzymanych za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu

15

10

 

Wg opracowania :

Posterunek Policji w Nowym Mieście

 

  • Jeśli widzisz kierowcę , który zachowuje się podejrzanie , reaguj!
  • Każdy z nas może ująć sprawcę przestępstwa na gorącym uczynku. To tzw. Zatrzymanie obywatelskie. – Nie jest to prawny obowiązek, ale upoważnienie, które posiada każdy obywatel.
  • Pamiętaj – pijany kierowca to śmiertelne zagrożenie. Od tego czy zareagujesz, może zależeć czyjeś życie.
  • Nigdy nie przymykaj oka na niebezpieczne sytuacje na drodze.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania

     Problemów Alkoholowych

              sierpień 2014 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service