do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto zwraca się do Państwa z apelem o ograniczenie odpadów ulegających biodegradacji „BIO” i ich kompostowanie we własnym kompostowniku.

Poniżej przedstawiamy przykład wzrostu odebranych odpadów „BIO”:

  • 2019 r. - 11,50 Mg,
  • 2020 r. – 84,30 Mg,
  • 2023 r. – 113,44 Mg.

W związku z drastycznym wzrostem odbieranych odpadów „BIO” Miasto i Gmina będzie zmuszona znacznie podwyższyć stawkę opłaty śmieciowej, dla właścicieli nieruchomości nie posiadających kompostowników.

W tym miejscu pragniemy podziękować wszystkim tym, którzy kompostują odpady „BIO” we własnym zakresie.

Posiadanie przydomowego kompostownika i zagospodarowanie w nim odpadów biodegradowalnych, pozwala dodatkowo obniżyć koszty opłat ponoszonych przez mieszkańców i ograniczyć poziom składowania odpadów.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Miasto i Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczania masy odpadów „BIO”.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu masy odpadów komunalnych „BIO” spowoduje, że Miasto i Gmina będzie musiała zapłacić karę administracyjną nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, co spowoduje dla mieszkańców znaczny wzrost stawki opłaty śmieciowej.

 

KOMPOSTUJESZ = ZYSKUJESZ =  ZYSKUJE MIASTO I GMINA NOWE MIASTO

 

 

Nowe Miasto, 12 czerwca 2024

 

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service