do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00165-6930-UM0730254/13 dnia 21 maja 2014 roku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina Nowe Miasto rozpoczęła inwestycję pn. ,,Adaptacja i przebudowa budynku remizy strażackiej na Wiejski Ośrodek Kultury"
 
 
Wartość całkowita projektu: 643.710,79 zł
Wartość dofinansowania (EFRROW): 239.100,00 zł
 
 
 
 

Przed rozpoczęciem zadania

 
 
 
 
 
 
 
 

W trakcie realizacji zadania

 
 
 
 
 
 
 
 

Po zakończeniu realizacji zadania

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service