do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Zasady funkcjonowania targowiska gminnego w Nowym Mieście

Komunikat w sprawie zasad ograniczonego handlu na targowisku gminnym w Nowym Mieście od dnia 29 kwietnia 2020 roku w związku z obowiązującym stanem epidemii.

 
 
 
 

Od dnia 29 kwietnia 2020 roku będzie uruchomiona działalność targowiska gminnego
w Nowym Mieście. Na targowisku gminnym będą obowiązywały następujące zasady:

 1. Targowisko jest czynne w każdą środę w godzinach od 5.00 – 11.00.
 2. Na terenie targowiska dopuszczalna jest sprzedaż wyłącznie produktów spożywczych, płodów i artykułów rolnych, zbóż, pasz, środków ochrony roślin, nasion i sadzonek warzyw, drzew, krzewów, innych roślin ozdobnych oraz chemii gospodarczej
 3. Odległość między stoiskami nie może być mniejsza niż 4 metry.
 4.  Wszystkie osoby przebywające na terenie targowiska muszą używać maseczek ochronnych lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos, chyba że są prawnie zwolnione z tego obowiązku.
 5. Osoby przebywające na targowisku muszą zachować od siebie bezpieczną odległość co najmniej 2 metrów.
 6. Sprzedawca jest zobowiązany do kontrolowania ilości osób przy jego stoisku oraz o zachowanie odległości między nimi.
 7. Sprzedawca oraz kupujący zobowiązani są do używania rękawiczek ochronnych.
 8. Zabrania się przebywania na terenie targowiska osobom wykazującym infekcje dróg oddechowych lub o podwyższonej temperaturze ciała.
 9. Zarządzający targowiskiem może odmówić wpuszczenia na teren targowiska osoby sprzedającej lub kupującej, jeżeli będzie naruszała powyższe zasady.
 10. Miejsce, w którym sprzedający może prowadzić handel na targowisku wskazuje osoba upoważniona przez zarządcę targowiska.
 11. Sprzedający i kupujący w chwili wejścia na teren targowiska zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Płyn dezynfekujący będzie dostępny przy głównej bramie wejściowej.

                   

                   Wójt Gminy

Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service