jesień (11) jesień (10) jesień (9) jesień (8) jesień (7) jesień (6) jesień (4) jesień (3) jesień (2) jesień (1) jesień (8) jesień (7) jesień (6) jesień (1) jesień (5) jesień (2) jesień (3) jesień (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z dniem 01 stycznia 2015 roku

oficjalny serwis BIP Urzędu Gminy Nowe Miasto

dostępny jest pod adresem

www.bipnowemiasto.pl

pod adresem www.bipnowemiasto.win.pl

pozostaje tymczasowo jego wersja archiwalna

 
 
 
 

 Aktualności

 
 
 
 
XIII OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE Kategoria: gospodarstwa indywidualne
o przedłużeniu terminu konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania terenu po zburzonym pawilonie przy ul. Główny Rynek
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Nowe Miasto.
Dnia 22 stycznia 2015 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Nowe Miasto odbędzie się IV Sesja Rady Gminy Nowe Miasto.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Działania 9.6 POKL.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku informuje, że od dnia 01.01.2014r. uległa zmianie procedura wydawania wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu.
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (parter i piętro) oraz na tablicach w sołectwach, umieszczane są wykazy oraz ogłoszenia o przetargach i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
Od 1 października 2013 roku obowiązuje zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowej w Nowym Mieście.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii informuje o zmianie adresu siedziby. Nowa siedziba znajduje się w Płońsku przy ul. Zajazd 4, telefony kontaktowe pozostają bez zmian.
Jeżeli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty lub inne materiały związane z historią Gminy Nowe Miasto prosimy o kontakt.
Wszystkie połączenia wykonywane na numer 112 z terenu naszego powiatu są odbierane przez operatora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu.
Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców.
Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła zmiana naliczania opłat z półrocznego na roczny w wyniku wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service