wiosna marsz 2015 (1) marsz 2015 (2) marsz 2015 (3) marsz 2015 (4) marsz 2015 (5) marsz 2015 (7) marsz 2015 (8) marsz 2015 (6) marsz 2015 (9) marsz 2015 (10) marsz 2015 (11) marsz 2015 (12)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aktualności

 
 
 
 
Aktualizacja Strategii Gminy Nowe Miasto
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku - głosowanie ponowne 24 maja 2015 roku
zarządzone na dzień 10 maja 2015 roku
Dnia 19 maja 2015 roku o godz.14.00 w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście odbyła się VI Sesja Rady Gminy Nowe Miasto
o przeprowadzonych konsultacjach Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Nowe Miasto na lata 2015 – 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Informujemy, że z dniem 1 marca 2015 roku wchodzą w życie nowe ustawy: prawo o aktach stanu cywilnego, ustawa o dowodach osobistych oraz ustawa o ewidencji ludności.
Dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w Gminie Nowe Miasto.
Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe wzory deklaracji podatkowych.
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku informuje, że od dnia 01.01.2014r. uległa zmianie procedura wydawania wniosków o zakwalifikowanie drzew do wyrębu.
Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy (parter i piętro) oraz na tablicach w sołectwach, umieszczane są wykazy oraz ogłoszenia o przetargach i sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Nowe Miasto.
Od 1 października 2013 roku obowiązuje zmiana wysokości opłat za usługi sportowo-rekreacyjne świadczone w Hali Sportowej w Nowym Mieście.
Jeżeli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty lub inne materiały związane z historią Gminy Nowe Miasto prosimy o kontakt.
Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? Zgłoś się do Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
Komunikat Departamentu Handlu i Usług Ministerstwa Gospodarki w sprawie pobierania opłat za wpis do "prywatnych" rejestrów przedsiębiorców.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service