dożynki 2016 nagłówek dożynki 2016 nagłówek (1) dożynki 2016 nagłówek (2) dożynki 2016 nagłówek (4) dożynki 2016 nagłówek (3) dożynki 2016 nagłówek (5) dożynki 2016 nagłówek (9) dożynki 2016 nagłówek (10) dożynki 2016 nagłówek (11) dożynki 2016 nagłówek (6) dożynki 2016 nagłówek (7) dożynki 2016 nagłówek (8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23)661 49 20 do 22, fax (23)661 49 23

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl

www.bipnowemiasto.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

GMINA NOWE MIASTO

NIP  567 126 40 71

REGON  000548330

NIP  567 178 66 97

REGON  130378284

KOD TERYTORIALNY  1420082

KONTO BANKOWE GMINY NOWE MIASTO

Rachunki bankowe obsługiwane przez Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

 

Nr  51 8213 0008 2006 0802 8800 0002
 (dotyczy opłat skarbowych za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, wpłat podatków, opłat lokalnych, czynszów, użytkowania wieczystego, udostępnienia danych osobowych, pasa drogowego)

 

Nr  72 8213 0008 2006 0802 8800 0012

(dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi)

 

Urząd Gminy prowadzi obsługę Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokonywania wszelkich rozliczeń.

 

Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

 

GMINA NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

NIP  567 17 86 697

 
 
 
 

 

L.P.

KONDYGNACJA

NR POKOJU

NUMER TELEFONU

STANOWISKA

1

parter

4

(23)661 49 24

Sławomir Dariusz Zalewski

Wójt Gminy

 

2

1

(23)661 49 25

Elżbieta Zalewska

Sekretarz Gminy

REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

3

parter

3

(23)661 49 20

do 22

Fax

 (23)661 49 23

 

Jadwiga Zielińska

Inspektor

ds. kancelaryjnych

 

Anna Wiktorowicz

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. kancelaryjnych

4

5

 

(23)661 49 30

Mariola Bugalska

Kierownik Referatu

zadania z zakresu spraw organizacyjnych

i kadr

 

Jolanta Bandurska

Główny specjalista

ds. informacji

i promocji gminy

 

5

2

 (23)661 49 28

Justyna Palewska

Starszy specjalista

ds. oświaty

6

 (23)661 49 27

Izabela Rulkowska- Kowalska

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. działalności gospodarczej, kultury

i sportu

7

I piętro

11

 (23)661 49 38

Agnieszka Jeglikowska

Inspektor

ds. obsługi Rady Gminy

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I INWESTYCJI

8

I piętro

 

14

 

(23) 661 49 39

Elżbieta Szymańska

Kierownik Referatu

zadania z zakresu gospodarki gruntami, mienia komunalnego

i drogownictwa

9

15

 

(23) 661 49 40

Katarzyna Maranowska

Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, inwestycji i zamówień publicznych

 

 

Maria Kowalska

Inspektor

ds. zamówień publicznych

i inwestycji

 

10

 

16

(23) 661 49 41

Elżbieta Giżyńska

Inspektor

ds. planowania przestrzennego

 

 

Rafał Kawecki

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. ewidencji miejscowości, ulic

i adresów

 

11

 

6

(23)661 49 35

Alina Jasińska

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Justyna Małecka

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. ochrony środowiska

 URZĄD STANU CYWILNEGO

12

I piętro

12

(23)661 49 37

Gabriela Gizińska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

zadania z zakresu ewidencji ludności

i dowodów osobistych

13

I piętro

10

Sala Ślubów

----------

 REFERAT FINANSOWY

14

 

I piętro

9

 

(23)661 49 29

Anna Szczepanek

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

 

Bożena Pawlak

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

15

8

 

(23)661 49 34

Wioleta Leszczyńska

Pomoc administracyjna w zakresie realizacji zadań stanowiska

ds. księgowości budżetowej

 

Elżbieta Szymala

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

16

7

 

(23)661 49 31

Adam Bugalski

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

 

Iwona Kacprzyńska

Inspektor

ds. księgowości

i egzekucji podatkowej

 

 

17

parter (skrzydło budynku)

19

792 778 279

Tomasz Nowaliński

Informatyk

18

(23)661 49 43

 

Juliusz Wardzyński

Komendant Straży Gminnej

………………….

Główny specjalista

ds. obronnych, obrony cywilnej    i zarządzania kryzysowego

19

 

502 536 935

Krzysztof Konieczek

Kierownik

ds. gospodarki komunalnej

 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1

 

 

 

 

parter (skrzydło budynku)

18

(23)661 49 56

Marianna Czarnecka

Kierownik

2

20  

 

Gabriela Podczaska

Specjalista pracy socjalnej

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)661 49 55

 

 

 

 

Katarzyna Szmulewicz

Pracownik socjalny

4

 

Magdalena Palewska

Pracownik socjalny

5

19

 

Monika Tepner

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

6

 19

Katarzyna Świtalska

Stanowisko

ds. świadczeń wychowawczych

7

 18

 

 

Agnieszka Drzewaszewska

Asystent rodziny

8

 

21

(23)661 49 43

 

Joanna Nowalińska

Główny księgowy

 

Marianna Czarnecka

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23)661 49 55

Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

(23)661 49 55

 02 czerwca 2015 roku

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service