do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANE TELEADRESOWE

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto

pow. płoński, woj. mazowieckie

tel. (23)661 49 20 do 22, fax (23)661 49 23

e-mail: info@ugnowemiasto.pl

www.ugnowemiasto.pl

www.bipnowemiasto.pl

 

GODZINY PRACY URZĘDU

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

 

GODZINY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO

poniedziałek - piątek w godz. 8.00- 16.00

URZĄD GMINY NOWE MIASTO

GMINA NOWE MIASTO

NIP  567 12 64 071

REGON  000548330

NIP  567 17 86 697

REGON  130378284

KOD TERYTORIALNY  1420082

KONTO BANKOWE GMINY NOWE MIASTO

UWAGA! Zmiana numerów rachunków bankowych

 

Informujemy, że od dnia 01 lipca 2017 roku obowiązują nowe numery rachunków bankowych.

 

Rachunki bankowe obsługiwane przez Bank Spółdzielczy w Płońsku.

 

Nr  11 8230 0007 0203 5206 2000 0003


 (dotyczy opłat skarbowych za wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego dotyczących zdarzeń, wpłat podatków, opłat lokalnych, czynszów, użytkowania wieczystego, udostępnienia danych osobowych, pasa drogowego, darowizn na rzecz gminy)

 

Nr   97 8230 0007 0203 5206 2000 0007

 

(dotyczy gospodarowania odpadami komunalnymi)

 

Urząd Gminy prowadzi obsługę Gminy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

i dokonywania wszelkich rozliczeń.

 

Wszystkie faktury należy wystawiać na podmiot o nazwie:

 

GMINA NOWE MIASTO

ul. Apteczna 8, 09 - 120 Nowe Miasto

NIP  567 17 86 697

 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO,

w przypadku składania drogą mailową wniosków o udzielenie informacji publicznej, prosimy o ich kierowanie wyłącznie na poniższy adres:

info@ugnowemiasto.pl

Z powyższego adresu mailowego wnioski kierowane są do rejestracji i załatwiane przez właściwą komórkę merytoryczną.

 

Opracowanie: Elżbieta Zalewska

Nowe Miasto, 16 lipca 2018

 
 
 
 

 

 

L.P.

KONDYGNACJA

NR POKOJU

NUMER TELEFONU

STANOWISKA

1

 

  

parter

4

(23)661 49 24

Sławomir Dariusz Zalewski

Wójt Gminy 

2

1

(23)661 49 25

Mariola Bugalska

Sekretarz Gminy

mbugalska@ugnowemiasto.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY I OŚWIATY

3

parter

3

(23)661 49 20 do 22

Fax

(23)661 49 23

 SEKRETARIAT

 info@ugnowemiasto.pl

 

Bogumiła Bilińska

Sekretarka

bbilinska@ugnowemiasto.pl

 

Joanna Jankowska

Pomoc administracyjna

jjankowska@ugnowemiasto.pl

 

Anna Kawecka

Specjalista ds. kancelaryjnych

awiktorowicz@ugnowemiasto.pl 

4

5

 

(23)661 49 30

 


 Jolanta Bandurska

Główny specjalista

ds. organizacjnych i kadr

jbandurska@ugnowemiasto.pl

 

Katarzyna Maksiewicz

Główny specjalista

ds. ochrony informacji

i promocji gminy

kmaksiewicz@ugnowemiasto.pl

5

2

 

(23)661 49 28

Justyna Palewska

Główny specjalista

ds. oświaty

jpalewska@ugnowemiasto.pl

 

(23)661 49 27

Izabela Rulkowska- Kowalska

Inspektor

ds. działalności gospodarczej i archiwum

irulkowska@ugnowemiasto.pl

  (23)661 49 28

 

6

 

Tomasz Nowaliński

Informatyk urzędu

7

I piętro

11

(23)661 49 38

Agnieszka Jeglikowska

Inspektor

ds. obsługi Rady Gminy

ajeglikowska@ugnowemiasto.pl

GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

8

I piętro

14

(23)661 49 39

Elżbieta Szymańska

Kierownik Referatu

Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska

eszymanska@ugnowemiasto.pl

 

9

 I piętro

15

 

 

 

(23)661 49 35

Alina Jasińska

           Główny specjalista

ds. gospodarki odpadami komunalnymi

ajasinska@ugnowemiasto.pl

 Paweł Słupski

Pomoc administracyjna

 pslupski@ugnowemiasto.pl

10

 

 I piętro

16

 

(23)661 49 41

 

Elżbieta Giżyńska

Inspektor

ds. planowania przestrzennego

egizynska@ugnowemiasto.pl 

Agata Krulikowska

Podinspektor ds. ochrony środowiska

akrulikowska@ugnowemiasto.pl

 

 

11

 I piętro

6

(23)661 49 40

Katarzyna Maranowska

Główny specjalista

ds. zamówień publicznych

i inwestycji

kmaranowska@ugnowemiasto.pl

 

 

Justyna Małecka

Główny specjalista

ds. inwestycji

jmalecka@ugnowemiasto.pl

 URZĄD STANU CYWILNEGO

12

I piętro

12

(23)661 49 37

Gabriela Gizińska

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

zadania z zakresu ewidencji ludności

i dowodów osobistych

usc@ugnowemiasto.pl

 

Jolanta Banduska

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

jbandurska@ugnowemiasto.pl

13

I piętro

10

Sala Ślubów

----------

 REFERAT FINANSOWY

14

I piętro

9

 

(23)661 49 29

Anna Daszczyńska

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu

skarbnik@ugnowemiasto.pl

15

 

8

 

 

(23)661 49 34

 

Elżbieta Szymala

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

eszymala@ugnowemiasto.pl 

Bożena Pawlak

Główny specjalista

ds. księgowości budżetowej

bpawlak@ugnowemiasto.pl

Wioleta Leszczyńska

Starszy inspektor

ds. księgowości budżetowej

i windykacji

wleszczynska@ugnowemiasto.pl 

16

 

7

 

 

(23)661 49 31

 

Adam Bugalski

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

i księgowości podatkowej

abugalski@ugnowemiasto.pl

Małgorzata Balcerzak

Główny specjalista

ds. wymiaru podatków

i księgowości podatkowej

mbalcerzak@ugnowemiasto.pl

 

 

17

   

(23)661 49 43

Juliusz Wardzyński

Komendant Straży Gminnej

………………….

Główny specjalista

ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

jwardzynski@ugnowemiasto.pl

 

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1

 

parter (skrzydło budynku)

18

(23)661 49 56

Marianna Czarnecka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

mczarnecka@gops.ugnowemiasto.pl

2

20  

 

Gabriela Podczaska

Specjalista pracy socjalnej

gpodczaska@gops.ugnowemiasto.pl

3

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23)661 49 55

 

 

 

 

Katarzyna Szmulewicz

Pracownik socjalny

4

 

Magdalena Palewska

Pracownik socjalny

mpalewska@gops.ugnowemiasto.pl

5

19

 

Monika Dzielińska

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 mdzielinska@gops.ugnowemiasto.pl

6

 19

Katarzyna Świtalska

Stanowisko

ds. świadczeń wychowawczych

kswitalska@gops.ugnowemiasto.pl

 

7

 18

 

 

Ewa Kowalczuk

Asystent rodziny

8

 

21

(23)661 49 59

 

Joanna Nowalińska

Główny księgowy

jnowalinska@gops.ugnowemiasto.pl

 

Marianna Czarnecka

Przewodnicząca Gminnej Komisji

 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(23)661 49 55

Elżbieta Dzięgielewska

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego

(23)661 49 55

 

 GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY W NOWYM MIEŚCIE

1

  

 

 

 

 

 

  

skrzydło budynku

 

 

534 161 110 

Przemysław Ołdakowski

Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego

w Nowym Mieście

poldakowski@ugnowemiasto.pl 

2

 

 

 

 

(23)661 49 48 

 Anna Sitkiewicz

Główny Księgowy Gminnego Zakładu Komunalnego

w Nowym Mieście

asitkiewicz@ugnowemiasto.pl

3

Sylwia Paliszewska

Pomoc administracyjna

spaliszewska@ugnowemiasto.pl

Ostatnia aktualizacja - 07 października 2020 roku

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service