do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 35/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 kwietnia 2019 r. poz. 5081.

 
 
 
 

Finansowanie zabiegów  sterylizacji i kastracji oraz elektronicznego  znakowania psów i kotów na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku

 

W związku z wejściem w życie Uchwały  Nr 35/IV/2019 Rady Gminy Nowe Miasto  z dnia 14 marca 2019 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5081 w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2019 roku, Gmina Nowe Miasto  w oparciu  o powyższy program zapewnia właścicielom psów  i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) przeprowadzane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2019 r.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na stałe na terenie gminy Nowe Miasto mogą skorzystać z możliwości wykonania darmowego zabiegu sterylizacji i kastracji  psów i kotów w ilości maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Nowe Miasto ma zawarta umowę:

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep  Zoologiczno - Wędkarski, lek wet. Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa 17, 09 – 100 Płońsk.

Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne  i nie ponosi kosztów  związanych  z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu sfinansowanego przez Gminę Nowe Miasto jest:

  1. Wypełnienie  przez właściciela zwierzęcia Wniosku o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji i elektroniczne znakowanie (czipowanie)  psa lub kota  w 2019 roku  oraz wypełnienie oświadczenia;
  2. Okazanie dowodu tożsamości;
  3. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, udokumentowane zaświadczeniem.

Aby skorzystać z powyższego sfinansowania wystarczy zgłosić się do Referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędu Gminy Nowe Miasto pokój nr 6, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie www.ugnowemiasto.pl - zakładka „Zapobieganie bezdomności zwierząt.” Szczególne informacje można uzyskać    w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, pokój. nr 6 oraz pod nr. telefonu  23 661 49 35.

 

Urząd Gminy Nowe Miasto

maj 2019

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service