do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uchwała Nr 143/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 09 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 20 marca 2020 r. poz. 3739.

 
 
 
 

 

Finansowanie zabiegów  sterylizacji i kastracji
oraz elektronicznego  znakowania psów i kotów na terenie
Gminy Nowe Miasto w 2020 roku

 

W związku z wejściem w życie Uchwały  Nr  143/XV/2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 9 marca 2020 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3739 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasto w 2020 roku, Gmina Nowe Miasto w oparciu o powyższy program zapewnia właścicielom psów i kotów finansowanie w wysokości 100% kosztów sterylizacji samic i kastracji samców.  Zabiegi sterylizacji lub kastracji oraz elektroniczne znakowanie (czipowanie) przeprowadzane będą do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2020 r.

Właściciele psów i kotów zamieszkujący na stałe na terenie gminy Nowe Miasto mogą skorzystać z możliwości wykonania darmowego zabiegu sterylizacji i kastracji  psów i kotów w ilości maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie na gospodarstwo domowe w zakładzie leczniczym dla zwierząt, z którym Gmina Nowe Miasto ma zawarta umowę:

Specjalistyczna Lecznica Małych Zwierząt Sklep  Zoologiczno - Wędkarski, lek wet. Stanisław Szymczyk, ul. Młodzieżowa 28c, 09 – 100 Płońsk.

Lekarz weterynarii ma prawo odstąpić od przeprowadzenia wcześniej umówionego zabiegu, jeżeli zwierzę będzie chore lub właściciel nie przygotuje go odpowiednio do zabiegu. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne  i nie ponosi kosztów  związanych  z ich leczeniem.

Warunkiem skorzystania z zabiegu sfinansowanego przez Gminę Nowe Miasto jest:

  1. Wypełnienie  przez właściciela zwierzęcia Wniosku o sfinansowanie zabiegu sterylizacji/kastracji i elektroniczne znakowanie (czipowanie)  psa lub kota  w 2020 roku  oraz wypełnienie oświadczenia;
  2. Okazanie dowodu tożsamości;
  3. W przypadku psów wymagane jest, aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, udokumentowane zaświadczeniem.

Aby skorzystać z powyższego sfinansowania wystarczy zgłosić się do  Urzędu Gminy Nowe Miasto - Referat Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska, pokój nr 15, wypełnić stosowny wniosek, który dostępny jest również na stronie www.ugnowemiasto.pl - zakładka „Zapobieganie bezdomności zwierząt.”

Szczególne informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto, pokój  nr 15 oraz pod nr. telefonu  23 661 49 35.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service