do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto otrzymała dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa  Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu  Aktywizacji  Sołectw MAZOWSZE  2020”. Uzyskanie dofinansowania pozwoliło zrealizować zadanie pn. ,,Zakup i montaż solarnych lamp  oświetleniowych  na  terenie  sołectwa  Nowe  Miasto”, w ramach którego zakupione i zamontowane zostały cztery lampy solarne na terenie dwóch parkingów oraz fragmencie ścieżki rowerowo-rekreacyjnej.

Poprzez realizację zadania poprawiło się bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców sołectwa Nowe Miasto. Znacznie poprawiła się również komunikacja pieszo-rowerowa na fragmencie ścieżki rowerowo-rekreacyjnej oraz widoczność na parkingach.

Zadanie pn. ,,Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Nowe Miasto” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Realizację ww. zadania obrazują niżej zamieszczone fotografie.

Całkowita wartość zadania: 22 000,00 zł

Pomoc finansowa z budżetu Województwa: 10 000,00 zł

Środki własne: 12 000,00 zł

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service