do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace zmierzające do przygotowania projektu Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 2022–2027 wraz z Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016–2021 z uwzględnieniem lat 20222027.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie zamieszczonej na stronie ankiety:

  1. Ankieta dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów z gospodarstw domowych
  2. Ankieta dla organizacji pozarządowych z terenu Mazowsza dotycząca systemu zagospodarowania  odpadów.

Wypełnione ankiety proszę przesyłać do 29 maja br. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl lub w wersji papierowej:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Środowiska ul. Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03718 Warszawa

 

                                                                                               Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                                              Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service