do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZANOWNI PAŃSTWO

Od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące prowadzonej  przez  gminy gospodarki  odpadami. Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów w Gminie Nowe Miasto zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp.  z o. o  w Płońsku,  ul. Mickiewicza  4.

Umowa z firmą kończy się 30 czerwca 2015 r. Gmina Nowe Miasto przygotowuje specyfikację nowego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Od samego początku wdrażania systemu staramy się rzetelnie Państwa informować poprzez aktualizowaną stronę internetową gminy, plakaty, ulotki, system powiadamiania SMS oraz spotkania w terenie. W dalszym ciągu przyjmujemy deklaracje od nowo zamieszkałych właścicieli,  albo właścicieli, którzy chcą  je zaktualizować. Cały czas jesteśmy do Państwa dyspozycji, udzielamy wyjaśnień i pomagamy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

 Udzielanie informacji mieszkańcom w sprawach dotyczących gospodarki odpadami

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

tel. (23) 6614935

tel.(23) 6614939

e-mail: ajasinska@ugnowemiasto.pl

e-mail: eszymanska@ugnowemiasto.pl

tel. 23 6614929 – ewidencja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

SENS SEGREGACJI, RECYKLINGU ODPADÓW KOMUNALNYCH !

KAŻDA GMINA MA OBOWIĄZEK OSIĄGNIĘCIA OKREŚLONYCH POZIOMÓW SEGREGACJI I ODZYSKU:

DO KOŃCA 2014 r.:

  • OGRANICZENIE DO 50% SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

DO KOŃCA 2020 r:

  • OSIĄGNIĘCIE 50% RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA
  • PONOWNEGO UŻYCIA  PAPIERU, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA
  • OSIĄGNIECIE 70% RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH
  • OGRANICZENIE DO 35% SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

KAŻDEGO ROKU KAŻDY Z NAS WYTWARZA PONAD 320 KG ŚMIECI !

ZALEDWIE 11% NASZYCH ŚMIECI TRAFIAŁO DOTYCHCZAS DO RECYKLINGU 

Sens recyklingu

Towary, które kupujemy w sklepach, są  wykonane z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Posegregowane przestaje być śmieciem – staje się wartościowym surowcem. Recykling zaczyna się w domu, jeżeli oddzielimy odpady surowcowe od resztek jedzenia, to mają one szansę stać się nową ławką w parku, gazetą, watą szklaną czy rowerem.

Recykling papieru

Papier jest produkowany na świecie w ilości 318 mln ton rocznie. Przetwarzając makulaturę ograniczamy eksploatację drewna, oszczędzamy wodę, zmniejszamy zanieczyszczenie powietrza przez papiernie oraz zyskujemy miejsce na składowiskach. Powtórne wykorzystanie tony papieru to oszczędność 1476 litrów ropy, 26 tys. litrów wody i 7 m3 miejsca na składowisku.

Segregacja ma sens, ponieważ segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci.

Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za odbiór śmieci będzie wyższy. Rezygnując z segregowania, każdorazowo, razem z workiem wypełnionym odpadami zmieszanymi, wyrzucamy do śmieci równowartość 2 zł.

Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Każda wykorzystana ponownie szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 ton boksytu i 700 kilogramów ropy naftowej. Poddane recyklingowi odpady to także mniej wysypisk. O recyklingu warto pomyśleć już na etapie zakupów.

Co powstaje z recyklingu?

Szkło i aluminium podlegają recyklingowi w 100%, można je przetwarzać nieskończoną ilość razy. W przypadku aluminium jest to o tyle ważne, że produkcja aluminium z rud jest relatywnie droga, a złoża boksytu nie odnawiają się. Dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody. Wprowadzając tylko jedną szklaną butelkę do wtórnego obiegu, ograniczamy zużycie energii równe 4 godzinom pracy 100 watowej żarówki! Tymczasem statystyczny mieszkaniec Polski wyrzuca do pojemników na odpady zmieszane aż 56 szklanych opakowań rocznie. Tworzywa sztuczne powstają z pochodnych ropy naftowej. Zamiast zużywać ropę, której zasoby są ograniczone i której wydobycie jest bardzo kosztowne, tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać – jako wysokokaloryczne źródło energii lub jako surowiec wtórny. Np. z 35 popularnych butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Plastik może być też przetwarzany na innego rodzaju ubrania specjalistyczne lub sportowe, powstają z niego także namioty, plecaki czy buty. Aby uratować jedno drzewo, wystarczy 59 kg makulatury.

Recykling a ochrona przyrody

Recykling to oszczędność ograniczonych zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko. Na przykładu, recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem produkcji z rudy. Równocześnie oznacza obniżenie o 95% emisji trujących gazów do atmosfery. Przynosi  również oszczędność ropy naftowej i zużycia energii nawet do 95%. Dzięki recyklingowi jest też mniej wysypisk. Choć bezpośredni koszt wywozu śmieci na składowisko jest tańszy niż ich przetwarzanie, to jednak faktyczne wydatki związane z utrzymywaniem składowisk, ograniczaniem ich wpływu na środowisko i rekultywację przyległych do nich obszarów są znacznie wyższe.

 

Strony internetowe na których znajdziemy pomocne informacje:

www.naszesmieci.pl

www.mos.gov.pl/komunalne

 

Informację zatwierdził: Wójt Sławomir Dariusz Zalewski  

Opracowała: Alina Jasińska                                                               

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji                                    

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service