do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpady odbierane są w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych z terenu Gminy Nowe Miasto w okresie lipiec 2015 - czerwiec 2016

 
 
 
 
  • harmonogram wywozu odpadów dostępny jest tutaj, oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy i poszczególnych sołectw,
  • warunkiem odebrania odpadów komunalnych przez firmę wywozową, jest wystawienie ich przed posesję (do drogi publicznej) do godz. 7-ej w dniu odbioru,
  • odpady komunalne nie będą odbierane bezpośrednio z terenów posesji ponieważ pracownicy firmy wywozowej nie mają obowiązku wjazdu na drogi prywatne.

Opracownie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service