do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Uwaga właściciele lasów prywatnych!

Do 12 czerwca b.r. można składać wnioski o dofinansowanie działań o nazwie "Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska". Wnioski przyjmuje ARiMR Oddział w Płońsku, ul. Sienkiewicza 11.

 
 
 
 

Można uzyskać wsparcie finansowe na 6 rodzajów przedsięwzięć:

  1. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez wprowadzenie drugiego piętra dla drzewostanu w wieku 30-50 lat.
  2. Przebudowa składu gatunkowego drzewostanu poprzez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach dla drzewostanu w wieku 21-60 lat.
  3. Zróżnicowanie struktury drzewostanu poprzez wprowadzenie podszytu dla drzewostanu w wieku 30-60 lat.
  4. Założenie remizy.
  5. Czyszczenie późne dla drzewostanu w wieku 11-20 lat.
  6. Zabiegi ochronne przed zwierzyną w przypadku wprowadzenia drugiego piętra lub podszytu lub dolesiania luk lub założenia remizy.

Kryteria oceny wniosku o dofinansowanie, zasady dofinansowania i wymagane dokumenty określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 28 marca 2019 r. (poz. 587).  W załączniku rozporządzenia określono wysokość tego dofinansowania. Wszelkich informacji udzieli płoński oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Alina Braulińska

Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Starostwo w Płońsku

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service