do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj UWAGA WAŻNE!!!

SPRAWY URZĘDOWE MIESZKAŃCÓW GMINY

 
 
 
 

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

 

Adres e-mailowy Sekretariatu Urzędu Gminy: info@ugnowemiasto.pl
Telefon: +48 (23) 661 49 20
Numery telefonów i kont bankowych Urzędu Gminy dostępne są na stronie: http://www.ugnowemiasto.pl/pl/kontakt

 

NUMER KONTA BANKOWEGO 11 8230 0007 0203 5206 2000 0003

NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 97 8230 0007 0203 5206 2000 0007

 

W najpilniejszych przypadkach, o ile sprawa nie będzie mogła być załatwiona zdalnie, dla mieszkańców dostępna będzie obsługa interesanta w budynku przy ul. Aptecznej 8.

 

Na chwilę obecną w Nowym Mieście nie stwierdzono przypadków koronawirusa. W przypadku wydania przez służby sanitarne dodatkowych zaleceń, bądź decyzji - niezwłocznie będą wdrażane środki do ich realizacji, a mieszkańcy gminy zgodnie ze stosownymi zaleceniami.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service