do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy w Nowym Mieście przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), właściciel nieruchomości zobowiązany jest m.in. do wyposażenia swojej nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz do utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie.

Należy mieć na uwadze, że za należyte utrzymanie pojemników w czystości odpowiedzialny jest ich WŁAŚCICIEL.

 

Opracowanie: Alina Jasińska - Główny specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi

Nowe Miasto, 28 czerwca 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service