do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Świetlica Integracyjna mieszcząca się w Wiejskim Ośrodku Kultury w Nowym Mieście przy ulicy Zielony Rynek 30 rozpoczęła swoją działalność 2 marca 2015 roku. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Świetlica funkcjonować będzie przez cały rok -  5 dni w tygodniu (poniedziałek - piątek):

 • Poniedziałek       godz. 8.00 – 17.00
 • Wtorek             godz. 8.00 – 17.00
 • Środa               godz. 8.00 – 13.00  
 • Czwartek           godz. 8.00 – 17.00
 • Piątek               godz. 8.00 – 13.00

 Celem świetlicy jest:

 • organizacja wolnego czasu dla dzieci , młodzieży i dorosłych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży,
 • zaspokojenie potrzeby akceptacji,
 • pomoc terapeutyczna,
 • wypracowanie umiejętności współżycia społecznego (przestrzeganie norm i zasad współżycia w grupie, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,  liczenie się z regułami współżycia w grupie),
 • uczenie podstawowych czynności, które pozwolą odnaleźć się w dorosłym życiu,
 • stworzenie warunków do brania odpowiedzialności za podejmowane działania,
 •  nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach w sposób konstruktywny (poszukiwanie i przyjmowanie pomocy i wsparcia),
 • rozwijanie intelektu dzieci i młodzieży poprzez  rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań.

Formami realizacji wymienionych wyżej zadań są:

 • zajęcia integracyjne,
 • zajęcia dydaktyczne,
 •  zajęcia tematyczne,
 • zajęcia ruchowe,
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia twórcze
 • poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • realizacja programu „ Szkoła dla rodziców” w każdą środę w godz. 16.30 – 18.30

 

Poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne prowadzić będzie Pan Leszek Wróblewski – terapeuta uzależnień, socjoterapeuta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service