do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referendum przeprowadza się na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015r., poz.318) i aktów prawnych wykonujących ustawę.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o referendum ogólnokrajowym w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)

Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej dotycząca referendum dostępna jest pod adresem: www.pkw.gov.pl

Strona Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto:  bipnowemiasto.pl

Kontakt w sprawie organizacji referendum:

telefony:  23) 6614937, 6614938, 6614925, fax : 23) 6614923

strona internetowa gminy : www.ugnowemiasto.pl

Kontakt w sprawie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym:

Telefon: 23) 6614937, e-mail: ggizinska@ugnowemiasto.pl

Referendum ogólnokrajowe zostało zarządzone na dzień: 6 września 2015r.(niedziela), głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 do 22.00.           

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                  Sławomir Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service