do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SZANOWNI MIESZKAŃCY,

zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2019.

Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowe Miasto.

Celem przygotowania Raportu było uzyskanie przez mieszkańców wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną naszej jednostki samorządowej. Zostały w nim zgromadzone dane o aspektach funkcjonowania Gminy Nowe Miasto w roku 2019.

Mam nadzieję, że Raport będzie stanowił dla mieszkańców kompendium wiedzy  o działalności gminy za rok ubiegły oraz podstawę do obiektywnej opartej na faktach oceny jej funkcjonowania, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2019 dostępny:

  • w Urzędzie Gminy ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto w godzinach pracy urzędu    – forma papierowa,
  • BIP Gminy Nowe Miasto www.bipnowemiasto.pl w zakładce RAPORT O STANIE GMINY,
  • na stronie internetowej gminy www.ugnowemiasto.pl w Aktualnościach.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service