do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

przedkładam Państwu Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2018, opracowany zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Raport obejmuje w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Gminy Nowe Miasto.

Celem przygotowania raportu było uzyskanie przez mieszkańców wglądu w sytuację gospodarczą i społeczną naszej jednostki samorządowej. Zostały w nim zgromadzone dane o aspektach funkcjonowania Gminy Nowe Miasto w roku 2018.

Mam nadzieję, że raport będzie stanowił dla mieszkańców kompendium wiedzy o działalności gminy za rok ubiegły oraz podstawę do obiektywnej opartej na faktach oceny jej funkcjonowania, a także stanie się podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości Gminy Nowe Miasto.

 

                                                                           Z poważaniem,

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                  Sławomir Dariusz Zalewski

 

Nowe Miasto, 31 maja 2019 roku

 

Raport o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2018 dostępny:

  • w Urzędzie Gminy ul. Apteczna 8, 09-120 Nowe Miasto pok. Nr 11 w godzinach pracy urzędu – forma papierowa,
  • BIP Gminy Nowe Miasto www.bipnowemiasto.pl w zakładce RAPORT O STANIE GMINY,
  • na portalu społecznościowym Facebook – profil Informator Gminy Nowe Miasto,
  • na stronie internetowej gminy www.ugnowemiasto.pl w Aktualnościach
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service