do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Komputer bez tajemnic”

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze zaprasza do uczestnictwa w projekcie „Komputer bez tajemnic” realizowanym w partnerstwie przez ATForum Damian Dmuchowski oraz Polską Izbę Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie poziomu wykluczenia cyfrowego 180 mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 50 rok życia w okresie od 10.2014 do 06.2015

Cele projektu realizowane są poprzez przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i znajomości programów komputerowych na poziomie ECDL Profil Base (podstawowym) lub ECDL Core (rozszerzonym) zakończonych egzaminem.

Projekt jest adresowany do 152 osób w wieku 50-64 lata i 28 osób w wieku powyżej 65 roku życia, spełniających łącznie następujące warunki:

  • mają miejsce pracy, nauki, zamieszkania w rozumieniu KC, na terenie woj. mazowieckiego mieszkańców
  • deklarują z własnej inicjatywy udział w szkoleniach ICT
  • nie posiadają udokumentowanej znajomości obsługi komputera na poziomie podstawowym

Udział w Projekcie, a tym samym we wszelkich formach wsparcia w ramach Projektu jest bezpłatny (koszt ewentualnego dojazdu pokrywają Uczestnicy Projektu).

Adres strony internetowej Projektu: www.komputerbeztajemnic.pl

 

Zapraszamy się do zapoznanie się z Regulaminem projektu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service