do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj PRACA ZDALNA PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W NOWYM MIEŚCIE

W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Dz. U. z 2021 r. poz. 367 ze zm.) oraz pogarszającą się sytuacją epidemiczną na terenie Gminy Nowe Miasto i koniecznością przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa, Starostwo Powiatowe w Płońsku informuje o konieczności podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnych porad obywatelskich. W związku z powyższym działalność Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście w zakresie porad bezpośrednich zostaje czasowo wstrzymana – od dnia 12.03.2021 r. do odwołania nieodpłatne porady obywatelskie udzielane będą wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość poza lokalem punktu (telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej), po wcześniejszej rejestracji wizyty pod nr telefonu (23) 663 24 28. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (23) 663 24 28.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service