do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze ogłasza konkurs na produkt lokalny, który mógłby kojarzyć się z naszym regionem, obejmującym gminy: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski, Miasto Raciąż.

Ważny jest dobry pomysł na produkt, który może stać się wyróżnikiem naszego obszaru
i przyczynić się do jego promocji.

Produktem lokalnym mogą być:

I.    produkty kulinarne

II.   rękodzieło

III.  twórczość artystyczna

IV.   wydarzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa

W konkursie mogą wziąć udział osoby pełnoletnie tj. osoby fizyczne, organizacje (np. lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), instytucje, amatorzy i profesjonaliści z obszaru Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze.

Udział w  Konkursie to szansa na wypromowanie własnych produktów a tym samym możliwość pozyskania dodatkowego źródła dochodu.

Produkty wybrane przez powołaną komisję konkursową, które zostaną uznane jako lokalne, będą bezpłatnie promowane przez LGD poprzez następujące działania:

a)  Promocja w wydawnictwach, drukach reklamowych i tekstach promocyjnych LGD

b)  Prezentacja  graficzna i opisowa na stronie internetowej LGD

Produkt lokalny zgłoszony do konkursu powinien:

  • być wytwarzany na terenie Gmin objętych LSR,
  • być bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • nawiązywać do lokalnego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego,
  • może być wytwarzany naturalnymi metodami lub z naturalnych składników lub materiałów,
  • może być ekologiczny

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • dane producenta (imię i nazwisko, adres, telefon),
  • opis produktu (z jakich składników jest produkt i w jaki sposób jest wytwarzany) lub wydarzenia
  • krótką historię i tradycję,
  • zdjęcia w formacie JPG o rozdzielczości min. 1280x768 pikseli (zdjęcie na nośniku elektronicznym), posiadane certyfikaty.

Termin zgłoszenia – od 18 lutego do 1 marca 2019 r., osobiście, mailem lub listownie,

Adres:
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze,  09-100 Płońsk, ul. H. Sienkiewicza 11, e-mail: biuro@lgdpm.pl

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej: www.lgdpm.pl

Do pobrania: Regulamin konkursu,  Karta zgłoszenia produktu oraz zgoda na wykorzystanie danych osobowych, wizerunku oraz zdjęć produktów lokalnych.                                                                                                                                   

                                                              Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zarząd i pracownicy biura LGD-Przyjazne Mazowsze

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service