do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym dnia 15 września 2020 odbyło się protokolarne   odebranie   kosiarki   bijakowej tylno-bocznej  na  pantografie KANGU 140 o parametrach: szerokość robocza 1,40 m, wymagana ilość przyłączy hydraulicznych 2x dwustronnego działania, liczba noży 24, liczba wymiennych przeciwnoży 1 rząd/ 2 szt, zakres roboczy od 60º do 90º, średnica wału roboczego 133 mm, obroty wom 540, zalecana moc ciągnika od 50 km, masa 540 kg, max. średnica ciętych gałęzi 50 mm, wał napędowy, ciągnik-kosiarka szerokokątny/obustronny (sprzęgło jednokierunkowe w przekładni), kategoria tuz II.

Kosiarka została przekazana Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w celu utrzymania poboczy, rowów przydrożnych oraz terenów bezpośrednio przylegających do dróg gminnych.

Wartość zadania: 24 400,00 zł.

Cały koszt zadania został pokryty ze środków własnych Gminy Nowe Miasto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service