do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, że Gmina Nowe Miasto zamierza wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania "Usuwanie  folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

W związku z powyższym mieszkańcy (rolnicy) zainteresowani usunięciem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczych takich jak siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag powinni złożyć do Urzędu Gminy Nowe Miasto wniosek o udział w programie, w terminie
do 21 czerwca 2021 roku.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w wysokości 100 % kosztów usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Nowe Miasto dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" program nie będzie realizowany.

W ramach realizacji programu nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć folie i inne odpady produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez Wójta Gminy Nowe Miasto.

Dofinansowanie nie obejmuje posiadaczy odpadów, którzy we własnym zakresie przekazali uprawnionym podmiotom odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag celem poddania ich utylizacji bądź odzyskowi.

 

Wnioski należy składać w pokoju nr 13 (punkt kasowy) Urzędu Gminy Nowe Miasto.

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowe Miasto w pokoju nr 13 lub telefonicznie 23 661 49 35.

 

    Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                  (-) Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service