do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj „Moje kompetencje - mój sukces”

Gmina Nowe Miasto zaprasza na kursy języka angielskiego oraz kurs z zakresu technik informacyjnych (ICT) realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje - mój sukces”

 
 
 
 
 
 
 
 

Gmina Nowe Miasto

zaprasza na kursy języka angielskiego

oraz kurs z zakresu technik informacyjnych (ICT)

realizowane w ramach projektu

 „Moje kompetencje - mój sukces”

 

OFERUJEMY

  - 180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrznym,

  - 120 godzinny kurs z technik informacyjnych (ICT) zakończony egzaminem             zewnętrznym,

 

Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.

     Preferowane osoby:

  • o niskich kwalifikacjach
  • zamieszkujące na wsi
  • w wieku 50+
  • z niepełnosprawnością

Do udziału w projekcie zakwalfikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (lifelong learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.

Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie projektu uczestnicy zajęć językowych, wnoszą jednorazowo bezzwrotną odpłatność w wysokości 45 zł. W przeliczeniu na liczbę godzin szkoleniowych, zaproponowana opłata wynosi 0,25 zł za godzinę. Wnoszone przez uczestników opłaty będą stanowiły wkład własny w projekcie i przeznaczone będą na częściowe pokrycie kosztów zewnętrznych egzaminów językowych

GWARANTUJEMY

   - wysoki poziom merytoryczny zajęć

   - grupy o małej liczbie uczestników

   - kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu

   - bezpłatne materiały szkoleniowe

________________________________________________________________

Zapisy i informacje:

Urząd Gminy w Nowym Mieście, ul. Apteczna 8

Pokój nr 2 i 5 

   Tel.  (23)661 49 28 i (23)661 49 30

________________________________________________________________

„Moje kompetencje - mój sukces”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service