do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

pełniąc funkcję Wójta Gminy Nowe Miasto jestem zobowiązany stać na straży interesu gminy, która jest wspólnotą wszystkich Mieszkańców i bronić dobra publicznego, gdy zostanie ono naruszone.

W ostatnich dniach w ulotce wyborczej Pana Dariusza Starczewskiego zamieszczono kłamliwe informacje o katastrofalnym stanie finansowym gminy - napisano „Nowe Miasto jest najbardziej zadłużoną  gminą w powiecie” . Jest to perfidne kłamstwo, które w ostatnich dniach przed wyborami miało skompromitować wójta, radę gminy i samą  Gminę. Kłamstwo, które  miało zszokować mieszkańców i zapewnić Panu Starczewskiemu powrót na fotel wójta, a nam nie dać czasu na udowodnienie, że jest to tylko i wyłącznie kłamliwa manipulacja. Dlatego też  w poniedziałek   został złożony wniosek do Sądu Okręgowego w Płocku, w celu udowodnienia prawdy i napiętnowania kłamliwych oszczerstw. Dnia 12 listopada br. Sąd wydał w trybie wyborczym Postanowienie I Ns 268/14 – załączone do niniejszego listu.

Zapewniam Państwa, że sytuacja finansowa gminy jest  w doskonałym stanie, co potwierdziła kompleksowa kontrola całej działalności finansowej wójta i gminy przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wypadła bardzo dobrze, a jak podała prasa to właśnie Pan Starczewski został ukarany naganą przez Komisję Dyscypliny Budżetowej w Warszawie, po takiej właśnie kontroli w 2010 roku. To są fakty poparte dokumentami wydanymi przez niezależne od  Gminy instytucje, a nie insynuacje umieszczone w ulotce, w której można napisać wszystko.

Szanowni Państwo, nie ja też zlikwidowałem targowisko, ja podjąłem działania zakończone sukcesem w kierunku stworzenia mieszkańcom jak najlepszych warunków do robienia zakupów. Jesteśmy po kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski, a w protokole pokontrolnym stwierdzono zgodność targowiska we wszystkich wymaganych elementach. Dnia 05 listopada br. dostaliśmy pismo informujące o przekazaniu dofinansowania dla Naszej Gminy w kwocie 964 tysiące złotych. (Do odśnieżania zakupiona jest specjalna dmuchawa, zresztą w ciągu czterech lat uzyskałem bardzo dobre doświadczenie w zakresie odśnieżania z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców).

Kolejna bulwersująca sprawa, to kłamliwe informacje, jakoby nic nie zostało zrobione w sprawie oczyszczalni, to mówi były wójt, który nie zbudował oczyszczalni przez 16 lat! Gdy w pierwszym roku kadencji rozpoczęliśmy pracę nad dokumentacją oczyszczalni okazało się, że przez 16 lat nie zrobiono podstawowej i najważniejszej rzeczy, a mianowicie nie sporządzono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania i części terenów przeznaczonych pod działalność sportową nie przeznaczono na tereny pod budowę oczyszczalni ścieków. Tak jak nie można w Nowym Mieście przystąpić do budowy domu, jeśli nie ma przeznaczenia gruntu na cele mieszkaniowe, tak nie mogliśmy rozpocząć prac z oczyszczalnią, bo nie było przeznaczenia terenu pod całą inwestycję. A niestety sporządzenie zmian w miejscowym planie jest bardzo złożone i długotrwałe. Gdyby było przeznaczenie gruntu pod całą inwestycję, to nie stracilibyśmy  czasu, który musieliśmy poświęcić na naprawienie błędów  i oczyszczalnia już byłaby gotowa. To przecież  Pan Starczewski nie wykorzystał skutecznie szansy pozyskania około 17 milionów ze środków unijnych na budowę oczyszczalni i kanalizacji, a takie pieniądze były w okresie jego kadencji do wzięcia! Dzięki naszym staraniom w 2013 roku Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, korzystną dla gminy. W tym momencie mogliśmy przystąpić do sporządzania dokumentacji  oczyszczalni  oraz kanalizacji i w konsekwencji złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę. Po jego uprawomocnieniu jeszcze  w tym roku, ogłosimy przetarg na wykonanie inwestycji. Co do chodników ich  położenie  nie koliduje  z inwestycją, ponieważ w dzisiejszym czasie  jest wiele metod  układania rur kanalizacyjnych.

Jesienią ubiegłego roku przystąpiliśmy również do opracowania studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy i do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Są to procedury które trwają od 2 do 3 lat. Jest już gotowy projekt studium, który będzie przedłożony do konsultacji.

Również próbuje się wmówić Państwu, że nic nie zrobiłem w sprawie pewnego zakładu w Miszewie. W ciągu 4 lat nie miałem żadnej skargi w tej sprawie, a z mojej inicjatywy już na początku kadencji samochody zakładu z Miszewa przestały jeździć przez Nowe Miasto. I wszyscy wiemy, że zakład ten funkcjonował przez znaczną część rządów pana Starczewskiego. A chodzi tu tylko o stworzenie wrażenia, że wójt jest odpowiedzialny za jakiś śmierdzący problem w Miszewie, co jest całkowitą manipulacją. Proszę Państwa w tym zakładzie pracują ludzie, w nim mieszkańcy naszej Gminy zarabiają na chleb dla swoich rodzin.

Odpowiedź czy ja tylko obiecuję i nic, znajdziecie w podsumowaniu kadencji 2010-2014, w którym to wymienione zostały główne działania wójta i Rady Gminy, to wszystko zostało zrealizowane i to możecie Państwo sprawdzić naocznie. Nie są to puste słowa z jakieś ulotki. Po raz pierwszy w historii naszego samorządu zdarzyło się, że wójt realizując swój ustawowy obowiązek przedłożył Mieszkańcom sprawozdanie podsumowujące  kadencję.

Szerzy się również informacje, że gmina zabrała strażakom remizę w Nowym Mieście. Jest to nieprawdą. Właścicielem obiektu od 1991 roku  była i jest Gmina Nowe Miasto. Strażacy jako stowarzyszenie działające na terenie Nowego Miasta mają pełne prawo do korzystania z wyremontowanego obiektu i nikt im tego prawa nie odebrał. Ale  Wiejski Ośrodek Kultury ma służyć wszystkim mieszkańcom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży, a nie jednej grupie społecznej. Gmina na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza rocznie około 100 tys. zł. m.in. na szkolenia, sprzęt, ubezpieczenie, wynagrodzenie kierowców, gaz do ogrzewania obiektów oraz płaci za wyjazdy do akcji 8  zł za godzinę. Wszystkie potrzeby są pokrywane z budżetu gminy. Głównym zadaniem Ochotniczej Straży Pożarnej jest gaszenie pożarów i niesienie pomocy. Tym bardziej bulwersująca była pikieta części strażaków zorganizowana w dniu 08 listopada br. W tym miejscu należy opisać stan budynku remizy na 2013 rok: wilgoć, grzyb, zapychająca się kanalizacja, część stropu nad piwnicą grożąca zawaleniem, instalacja elektryczna w stanie powodującym zakaz używania obiektu, dach pokryty eternitem do ustawowej wymiany. Jak OSP Nowe Miasto chciało poradzić sobie z tym stanem obiektu?

Szanowni Państwo, wybaczcie ale nie będę się odnosił do pozostałych punktów ulotki uznając, że jej forma jest wyjątkowo agresywna i poniżająca.

Ufając Waszej mądrości i zdrowemu rozsądkowi  wiem,  że najlepiej będzie  jeśli sami ocenicie działania moje i rady gminy w mijającej kadencji oraz sposób prowadzenia kampanii przez Komitet Wyborczy Wyborców Dariusza Starczewskiego.

                                                                                              

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                

                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service