do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komenda Powiatowa Policji w Płońsku informuje, że planowane jest uruchomieniu z początkiem września 2016 roku nowych rozwiązań informatycznych skierowanych do społeczeństwa, a mianowicie:

  • aplikacji „Moja Komenda” która jest dostępna na urządzenia mobilne (smartfony, tablety). Za pomocą tej aplikacji obywatel otrzymuje narzędzie ułatwiające kontakt z jednostką Policji lub też z dzielnicowym właściwym pod względem zamieszkania osoby użytkującej aplikację.
  • Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, która jest dostępna po wyszukaniu jej w wyszukiwarce internetowej bądź pod adresem: https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” jest narzędziem, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na danym terenie.

„Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa” opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.

 

Opr. J. Wardzyński, 6.09.2016r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service