do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Komunikat Wójta Gminy Nowe Miasto

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Nowe Miasto miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej

 
 
 
 

Działając na podstawie art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy /Dz.U. z 2011 roku Nr 21, poz.112 z późn.zm./ w związku z art.92 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym /tj.Dz.U. z 2015r.,poz.318/ wyznaczam miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej, w związku z zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku ogólnokrajowym referendum:

  1. Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej na terenie Gminy Nowe Miasto:
    • tablica ogłoszeniowa przy ul. Gościmińskiej /naprzeciwko cmentarza/ w Nowym Mieście,
    • tablica ogłoszeniowa przy ul. Aptecznej /przy parkingu/ w Nowym Mieście,
    • tablica ogłoszeniowa przy przystanku PKS w Głównym Rynku w Nowym Mieście.
  2. Miejscami przeznaczonymi na wyłączne  umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum  ogólnokrajowego są tablice informacyjne  znajdujące się  w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście, tablica informacyjna położona obok budynku Urzędu Gminy, gablota informacyjna położona w parku na Głównym Rynku oraz tablice ogłoszeniowe  w sołectwach gminy Nowe Miasto.
  3. Plakaty referendalne  mogą być umieszczane w innych miejscach wyłącznie za zgodą ich właścicieli.
  4. Zobowiązuje się wszystkich umieszczających urzędowe obwieszczenia i plakaty referendalne do umieszczania ich w sposób umożliwiający szybkie ich usunięcie  bez dokonania zniszczeń miejsc, na których były umieszczone, a także do usunięcia ich w terminie do 30 dni po dniu referendum.

                                                                               

                                                                              Wójt Gminy   

                                                                         Sławomir Zalewski

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service