do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj KARTA DUŻEJ RODZINY

(zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny)

 
 
 
 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r., poz. 1832, z późn. zm.) określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

W Gminie Nowe Miasto wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie rozszerzają krąg osób uprawnionych do Karty. Z Karty Dużej Rodziny będą mogli zatem korzystać wszyscy rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci, niezależnie od tego, ile te dzieci mają dzisiaj lat.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic     sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka.

 

Karta jest przyznawana członkom rodziny wielodzietnej:

 
 
 
 
 
 
 
 

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej w całym kraju. Karta uprawnia także do dodatkowych zniżek na stacjach PKN Orlen.

Wykaz uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny zamieszczony jest  na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne

Karta tradycyjna oraz mobilna

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień. Wydawana jest w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanego dalej „kartą tradycyjną” lub w formie elektronicznej. Mobilna Karta Dużej Rodziny (KDR), dzięki funkcji geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem  Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

 

Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście

Nowe Miasto, 11 stycznia 2019

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service