do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawowy skład Rady – 13 radnych. W obradach uczestniczyło 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady – Marek Caliński.

Radni podjęli  następujące uchwały:

1. Uchwała Nr  69/X/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

2. Uchwała Nr 70/X/2015 w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej na rok 2015.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów budżetu gminy:

  • zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 20 808,00 zł
  • zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  -  94 670,07 zł

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 14 363 970,72 zł w tym:

  • dochody bieżące w kwocie – 14 054 870,72 zł
  • dochody majątkowe w kwocie – 309 100,00 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu gminy:

  • zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 117 355,76
  • zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę –  191 217,83  zł,

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 15 263 970,72 zł w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie – 14 044 938,75 zł,
  • wydatki majątkowe w kwocie – 1 219 031,97 zł.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 66/IX/2015 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Płońskiego.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami.

 

Opracowanie: Agnieszka Jeglikowska

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service