do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rada Gminy Nowe Miasto, na IV Sesji  w dniu 22 stycznia 2015 roku podjęła  uchwały:

1. Uchwała Nr 25/IV/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

2. Uchwała Nr 26/IV/2015 w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej na rok  2015.

Plan dochodów gminy ogółem  po zmianach wynosi 13 831 137,00 zł w tym:

  • dochody bieżące w kwocie – 13 094 153,00 zł
  • dochody majątkowe w kwocie – 736 984,00 zł

Wartości przyjętych dochodów nie uległy zmianie.

 

Wprowadzono zmiany w planie wydatków bnudżetu gminy:

  • zmniejsza się wydatki gminy o kwotę – 220 000,00 zł
  • zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 220 000,00 zł.

 

Plan wydatków budżetu gminy ogołem wynosi 17 140 769,00 zł w tym:

  • wydatki bieżące w kwocie – 12 553 783,92 zł
  • wydatki majątkowe w kwocie – 4 586 985,08 zł

 

3. Uchwała Nr 27IV/2015 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Nowe Miasto na 2015 rok.

4. Uchwała Nr 28/IV/2015 w sprawie ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Miasto na rok 2015.

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      Marek Caliński

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service