do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Mieszkańcy,

W 2020 roku (styczeń - czerwiec) od mieszkańców naszej gminy odebrano 33,36 Mg odpadów „BIO” - odpady  zielone.

W stosunku do 2019 roku, gdzie odebrano 11,50 Mg nastąpił drastyczny wzrost odebranych odpadów „BIO”.

Generuje to wzrost kosztów, co może się przekładać na wzrost stawki opłaty dla właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z obowiązującym prawem jesteśmy jako Gmina zobowiązani do ograniczenia masy odpadów trafiających na składowiska i osiągnięcia wymaganego poziomu ograniczania masy odpadów „BIO”, czyli odpadów zielonych.

Do dnia 16 lipca 2020 r. poziom ograniczania masy odpadów „BIO” przekazywanych do składowania nie może przekroczyć wysokości 35%.

Przekroczenie dopuszczalnego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych „BIO” spowoduje, że Gmina będzie musiała zapłacić karę administracyjną nałożoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, co będzie skutkować podwyżką stawki „opłaty śmieciowej” za gromadzenie  i zagospodarowanie odpadów.

Wobec powyższego zwracamy się z apelem do mieszkańców o ograniczenie odpadów „BIO” i ich kompostowanie we własnym kompostowniku.

To zysk w postaci własnego kompostu dla ogródka oraz ulga w miesięcznej opłacie za śmieci. Odpowiedzialne podejście do środowiska, to mniejsza ilość odpadów do odebrania i zagospodarowania.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Im więcej będziemy wytwarzać odpadów „BIO” tym  koszty systemu będą coraz wyższe. Wpłynie to również na wysokość stawki opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

W trosce o budżety domowe, należy dołożyć wszelkich starań, aby ograniczyć masę odbieranych odpadów „BIO”.

 

Referat Gospodarki Komunalnej Przestrzennej i Ochrony Środowiska

Nowe Miasto, 16 lipca 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service