do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo,

w imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, uprzejmie przekazuję ankietę w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy postrzegania przez Państwa najbliższego otoczenia i wspólnego dziedzictwa małych ojczyzn.

Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.

Odpowiedzi neleży przesyłać drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.plawaszczuk@mbpr.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia br.

 

Dodatkowych infrmacji udziela:

Zespół Planowania Strategicznego

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Tel. 22-518-49-16

www.mbpr.pl

awaszczuk@mbpr.pl

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service