do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Punkt informacyjno-Konsultacyjny GKRPA

czynny: w środy i piątki od godz.14.00-18.00.

Punkt konsultacyjny jest miejscem, w którym prowadzone są działania w zakresie udzielania pomocy psycho-społecznej w szczególności dla rodzin z problemem alkoholowym, narkotykowym oraz przemocy domowej związanej z wyżej wymienionymi uzależnieniami. Punkt konsultacyjny mieści się w Urzędzie Gminy Nowe Miasto (wejście – skrzydło budynku).

W punkcie przyjmuje terapeuta psychoterapii uzależnień, który wykonuje prace na rzecz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania osób pracujących w Punkcie Konsultacyjnym:

  • Motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych, kierowanie do placówek leczenia specjalistycznego.
  • Motywowanie osób pijących do zmiany szkodliwego wzorca picia.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym.
  • Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.

PRZEMOC DOMOWA: zwana też przemocą w rodzinie, to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkom rodziny, które narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienia i szkody. Przemoc w rodzinie jest często problem ukrytym, który ujawnia się jako przemoc fizyczna w małżeństwie. Przemocy w rodzinie doświadczają nie tylko kobiety, także dzieci, osoby starsze', chore a czasem także mężczyźni. Rozwiązywanie problemów tego typu jest prowadzone na zasadzie rozmowy motywującej do podjęcia dalszych kroków w kierunku jego zmniejszenia, a nawet jego zaprzestania. Ofiary przemocy w rodzinie są informowane o przysługujących im prawach oraz są kierowane do instytucji społecznych, które wywierają ogromny wpływ na dalsze ich losy (lekarze pierwszego kontaktu - obdukcje, policja - interwencje, Sądy Rejonowe - wydawanie postanowień lub wyroków sądowych itp.).

 

Opracowanie - Przewodnicząca GKRPA

sierpień 2013 r.

 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service