do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Nowe Miasto informuje, iż w dniach od 19.06.2019 r. do 31.07.2019 r. w Urzędzie Gminy w Nowym Mieście można składać wnioski na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dotacja na ten cel jest pozyskiwana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, warunkiem realizacji zadania jest otrzymanie przez Gminę Nowe Miasto dofinansowania.

Zadanie obejmować będzie demontaż, odbiór (wyrobów wcześniej zdemontowanych) transport oraz utylizację wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

Wniosek dostępny jest poniżej oraz można pobrać wydrukowany w Urzędzie Gminy          Nowe Miasto

Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięcia można uzyskać w Urzędzie Gminy        Nowe Miasto w pokoju Nr 15 lub telefonicznie 23 661 49 40.

 

                                                                     Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                  (-) Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service