do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanowni Państwo!

Wiosna to pora roku kiedy każdy z nas planuje w swoich domach i ogrodach wiosenne porządki.

W trosce o środowisko warto pomyśleć żeby śmieci, których się pozbywamy nie lądowały w rowach i lasach.

Niestety, pomimo wdrożenia  gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, który już  od wielu lat zapewnia odbiór wszystkich odpadów komunalnych, spotykamy tereny i posesje zaśmiecone. Wśród zalegających śmieci przeważają odpady wielkogabarytowe, szkło, puszki.

Urząd Gminy zapewnia okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zatem zjawisko podrzucania śmieci do lasu, na drogi, do rowu , jak również z jadącego samochodu nie powinno mieć miejsca.

W związku z powyższym apeluję i proszę stosować się do obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu się czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku /Uchwała Nr 105/XVI/2016 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowe Miasto ogłoszona w  Dz. Urz. Woj. Maz. w dniu 17 czerwca 2016 r. poz. 5455/.

Proszę mieszkańców o uprzątniecie chodników wokół posesji, uprzątnięcie swoich działek niezabudowanych położonych przy terenach publicznych.

Wszystkim tym, którzy już rozpoczęli wiosenne sprzątanie i przyczyniają się do estetycznego wyglądu naszej gminy bardzo dziękuję.

 

 

                                                                      Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                     Sławomir Dariusz Zalewski

 

marzec, 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service