do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Szanowni Państwo

Gmina Nowe Miasto zaplanowała do realizacji w najbliższych latach, budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla Nowego Miasta.  W trakcie opracowywania jest projekt kanalizacji,  zbliżony do  projektu opracowanego w 2007 roku, na którego   budowę i przebieg wyraziliście Państwo wówczas zgodę.

Ponieważ przez kilka ostatnich lat mogła zmienić się zabudowa lub zagospodarowanie terenu, projekt  ten należy uaktualnić i ponownie uzgodnić  z właścicielami nieruchomości. W związku z powyższym zapraszam Państwa do sprawdzenia projektu przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej na Państwa nieruchomościach, w tutejszym Urzędzie Gminy. Projekt kanalizacji będzie wyłożony do 31 grudnia 2013 roku,  w pokoju 5 – 6,  codziennie w godzinach 8-16. W tym czasie  będą przyjmowane Państwa uwagi do projektu kanalizacji, które  w miarę możliwości  będą uwzględniane podczas opracowywania jego ostatecznej wersji.

                                                                          Wójt Gminy Nowe Miasto

                                                                         Sławomir Dariusz Zalewski

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service