do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do obowiązków właścicieli nieruchomości, w związku z wdrożeniem  od 1 lipca 2013r. systemu gospodarowania odpadów, należy:

  1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
  2. wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych a z chwilą wybudowania kanalizacji sanitarnej przyłączenie nieruchomości do tej kanalizacji.
  3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi  w regulaminie.
  4. pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy.
  5. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą publiczną.
  6. składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  7. ponoszenie na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
 
 
 

WŁAŚCICIELE NIERUCHOMOŚCI ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA WSZYSTKICH OBOWIĄZKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE NOWE MIASTO

regulamin dostępny tutaj

opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service