do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd może ustalić numer porządkowy dla budynku istniejącego, będącego w trakcie budowy, a także prognozowanego – planowanego do wybudowania.

Gdy nowo wybudowany budynek nie ma nadanego numeru porządkowego, to ustal go zanim zaczniesz użytkować ten budynek.

 

 

1. Przygotuj i złóż wniosek

Wypełnij wniosek i dołącz kopię jednaj z map np. zasadniczej, ewidencyjnej lub z projektem podziału.

Kompletny wniosek złóż do Urzędu Gminy na terenie, której znajduje się budynek dla którego chcesz ustalić numer porządkowy

 

 

 

2. Dostaniesz zawiadomienie o ustaleniu numeru porządkowego

W ciągu 30 dni Urząd ustali numer porządkowy
i zawiadomi Cię o jego nadaniu

 

3. Umieść na budynku tabliczkę z numerem porządkowym

Zamontuj tabliczkę z numerem porządkowym. Zrób to w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. Na tabliczce zamieść również nazwę ulicy. Jeżeli miejscowość nie posiada ulic to na tabliczce podaj nazwę miejscowości.
Jeżeli budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieść również na ogrodzeniu.

 

 

 UWAGA!

  • Obowiązek zamontowania tabliczki z numerem mają właściciele danej nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają. Są to np. użytkownicy wieczyści, dzierżawcy lub zarządcy.
  • Jeśli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru porządkowego nie zamontujesz tabliczki z numerem w widocznym miejscu możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 250 zł., lub karą nagany (Kodeks wykroczeń z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618).
  • Tabliczkę z numerem musisz zakupić na swój koszt.

 

 

 
 
 
 

Akty prawne:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.).
 
 
 
 
  • KODEKS WYKROCZEŃ z dnia 20 maja 1971 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618).
 
 
 
 
  • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

 

 
 
 
 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto 14 maja 2018 r.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service