do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Nowe Miasto informuje, iż z końcem grudnia 2018 roku uruchomiona została kolejna kamera monitoringu wizyjnego. Ta umiejscowiona przy ul. Główny Rynek swoim zasięgiem obejmuje rejon parku oraz przystanku autobusowego. Dzięki wysokiej rozdzielczości oraz działaniu w podczerwieni umożliwia bardzo wyraźny, całodobowy podgląd monitorowanego terenu.

Obrazy z kamer przechowywane są zgodnie z obowiązującym przepisami na dyskach twardych rejestratorów. Stanowisko odbierające i rejestrujące obraz z miejsc obserwowanych umiejscowione jest w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto, przy ul. Aptecznej 8 na stanowisku ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (pok. Nr 21). Przechowywanie zapisów z kamer obejmuje okres do 30 dni, następnie nagrania są automatycznie kasowane poprzez nagrywanie w to miejsce obrazu bieżących zdarzeń (nadpisywanie). Dane zarejestrowane na nośniku nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mogą być udostępniane upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policji).

Monitoring został dofinansowany ze środków prewencyjnych PZU SA.

Nowe Miasto, dnia 03 stycznia 2019 roku

Opracowanie: Juliusz Wardzyński - Główny specjalista ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service