do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termin składania deklaracji dla wszystkich zamieszkałych gospodarstw, zgodnie z uchwałą Nr 148/XXVI/2013 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 marca 2013r., upłynął z dniem 15 marca 2013r.

W każdym czasie przyjmowane są deklaracje w przypadku nowego zamieszkania na danej nieruchomości. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany złożyć do Wójta Gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami , w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Cały czas przyjmowane są korekty deklaracji, które należy składać w przypadku każdej zmiany danych mających wpływ na miejsce, sposób zbierania odpadów czy wysokość opłaty.

 

Opracowanie: Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service