do nagłówka nowe miasto do nagłówka (2) nowe miasto do nagłówka (3) nowe miasto do nagłówka (5) nowe miasto do nagłówka (6) nowe miasto do nagłówka (8) nowe miasto do nagłówka (7) nowe miasto do nagłówka (9) nowe miasto do nagłówka (1)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drukuj Informacja dotycząca odbioru odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji

Urząd Gminy w Nowy Mieście przypomina, że w październiku 2018 r., odbędzie się odbiór odpadów niebezpiecznych i odpadów ulegających biodegradacji.

 
 
 
 

Wśród odpadów niebezpiecznych powstających  w gospodarstwach domowych możemy wymienić:

  • rozpuszczalniki,
  • kwasy,
  • alkalia,
  • farby, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
  • oleje i tłuszcze inne niż jadalne (np. samochodowe),
  • lampy fluorescencyjne,
  • tusze – grupa 20.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy zbierać oddzielnie !

Odpadów niebezpiecznych nie wolno wrzucać do pojemników na zmieszane odpady komunalne !

Odpady niebezpieczne i chemikalia, należy przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich i zwierząt.

 

Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Odpady ulegających biodegradacji: rozdrobnione  gałązki i krzewy, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny itp.

Termin  odbioru  zgodny  z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku,  ul. Mickiewicza 4,  09-100 Płońsk.

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Inwestycji

Nowe Miasto, dnia 28  września 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Copyright ugnowemiasto.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie:  Software & Service